بازرسی دریایی

شرکت بازرسی فنی بین المللی بازآفرینان صنعت جنوب به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه بازرسی دریایی و کشتی افتخار این را دارد که برای اکثر سازمانهای خصوصی و دولتی در تمامی بنادر اقتصادی کشور و همچنین در سایر کشورهای طرف تجاری با جمهوری اسلامی ایران، خدمات بازرسی خود را ارائه نماید.

بازرسان باتجربه دریایی شرکت B.S.J در تمام ساعات شبانه روز در تمامی شعب آماده ارائه خدمات بازرسی دریایی می باشند:

 • انجام بازرسی هاي مختلف از طرف P&I Clubs و PMO
 • درافت سوروی جهت تعیین وزن کالای فله روی کشتی
 • آلیج سوروی جهت تعیین وزن کالاهای مایع و گاز داخل مخازن کشتی
 • بازرسی آن هایر و آف هایر هنگام شروع و پایان سفر کشتی در زمان تحویل کشتی تحت اجاره
 • بازرسی از وضعیت انبارهای کشتی
 • محاسبه و تعیین میزان سوخت کشتی

همچنین انجام خدمات بازرسی دریایی :

 • بازرسی از تصادفات دریایی
 • بازرسی و تعیین میزان خسارت وارده به کالا
 • بازرسی و تعیین میزان خسارت وارده به کشتی و تجهیزات متعلق به کشتی
 • بازرسی و تعیین میزان خسارت وارده به تجهیزات تخلیه و بارگیری
 • بازرسی و تعیین میزان خسارت وارده به تجهیزات اسکله
 • بازرسی و تعیین میزان خسارت وارده به کانتینر
 • اندازه گیری ابعادی و تعیین حجم کالا در انبارهای کشتی و تعیین کرایه حمل بازرسی وضعیت کانتینر، بسته بندی کالا، انبارهای ساحلی، انبارها و مخازن کشتی، جرثقیل و تجهیزات تخلیه و بارگیری و …
 • بازرسی وضعیت Lashing و چیدمان کالا بر روی شناورهای دریایی و یا درون کانتینرها
 • عملیات بارشماری و نظارت بر کمیت کالاهای بسته بندی (کیسه، باندل، بشکه، قوطی، جعبه، رول، پالت و غیره . . .)
 • انجام خدمات مشاوره دموراژ بندری
 • بازرسی قبل از فروش شناورهای دریایی
 • صدور گواهینامه یدک کشی Certificate Towage Approval
 • ارایه خدمات بازرسی بیمه ای قبل از صدور بیمه نامه، H&M و P&I .